Inlägg av Johan

Female Coach Development Program

BAKGRUND Dam- och tjejfotbollen har vuxit avsevärt under de snart 10 år som FFL:s verksamhet bedrivits i Sydafrika. Behovet av kvinnliga tränare är överhängande, både för att skapa en hållbarhet runt tjejfotbollen, men också för att säkerställa säkerheten för alla aktiva utövare. En av de största utmaningarna vi möter när det kommer till i tränarutbildning är att ytterst få kvinnor i distriktet har någon som helst […]