Female Coach Development Program

BAKGRUND

Dam- och tjejfotbollen har vuxit avsevärt under de snart 10 år som FFL:s verksamhet bedrivits i Sydafrika. Behovet av kvinnliga tränare är överhängande, både för att skapa en hållbarhet runt tjejfotbollen, men också för att säkerställa säkerheten för alla aktiva utövare.

En av de största utmaningarna vi möter när det kommer till i tränarutbildning är att ytterst få kvinnor i distriktet har någon som helst fotbollsbakgrund, och ytterst få har fått chans att utveckla sina förmågor som ledare. Kvinnor förväntas vara lågmälda, lugna och respektfulla och definitivt inte vara fotbollstränare. Att vi dessutom verkar i ett område med väldigt låg socioekonomisk standard gör det omöjligt för de allra flesta kvinnor, mödrar med försörjningsansvar, att lägga pengar på en ledarskapsutbildning. Detta vill vi ändra på genom en utökad satsning på Female Coach Development Program (FCDP).

För att skapa en hållbarhet och lokal överlevnad av FFL blir just ledarna och deras ledarskap en nyckelfråga. Genom att utbilda fler kvinnliga ledare i Sydafrika gör vi det möjligt för fler tjejer får ta del av fotbollen i sin lokala hemmiljö.

I FCDP kommer vi att arbeta parallellt med fyra grupper, där varje grupp består av 15 kvinnliga ledare som representerar 225-300 fotbollstjejer var. Totalt blir det 60 kvinnliga ledare som i sin representerar 900-1200 fotbollstjejer. I förlängningen berör och inspirerar det indirekt alla tjejer i byn – kvinnor som bryter mönster i en mansdominerad miljö. Effekterna av FFL sträcker sig då över ett väldigt stort område och överlevnaden av tjejfotbollen stärks ytterligare.

Vi ser idag många likheter mellan de utmaningar vi ställs inför i Sydafrika med de vi ställs inför i Sverige. Tjejernas roll är ofta i hemmet och fritidsaktiviteter är för killarna. Här kan vi alltså ta med oss många av de erfarenheter vi samlat på oss genom åren i Sydafrika.

Totalt har 15 tjejer engagerats i FCDP-satsningen i Sverige. Detta är tjejer, från framförallt Rosengård, som är intresserade av att bli ledare men saknar föreningserfarenheter. Satsningen på FCDP i Sverige genomförs i samarbete med Tjejer i förening. Tjejer i förenings ledare kommer även att hålla i utbildningstillfällen inom områden som jämställdhet, demokrati och sexuella trakasserier för de 15 deltagande tjejerna.

Förutom de rent teoretiska momenten kommer vi att komplettera utbildningen med praktisk erfarenhet med flertalet prova-på aktiviteter, där tjejerna bl.a. får testa thaiboxning, fotboll, tennis, handboll och gruppträning och se vad det innebär att vara ledare i just dessa föreningar. Förhoppningen är sedan att vi till våren ska kunna erbjuda dem praktikplatser som ledare.

Sundos Bawati och Fatma Alwan är två av deltagarna i den svenska versionen av FCDP.

– Jag fick höra om det här projektet av en vän som är engagerad i Tjejer i förening och tyckte det lät roligt och bra,säger Fatma.

Sundos och Fatma idrottar själva på fritiden och ser fram emot att vara med och förändra gamla könsroller.

– Idag är det ofta män som är tränare. Kvinnor får göra hemmasysslor och idrott har blivit mer av en mansgrej. Jag funderade mycket över det när jag var mindre, varför vi bara hade män som gympalärare. Idrott är ju inte bara för män. Jag tror att om det blir fler kvinnliga tränare så blir det också flickor som idrottar,säger Sundos.

– Det kanske inte ändras direkt men efter lite tid,säger Fatma.

Female Coach Development Program finansieras med stöd från Svenska Postkodstiftelsen.